Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Súkromná materská škola Nezábudka bola založená v septembri v roku 1994 a o dva roky neskôr bola zaradená do siete škôl a školských zariadení. Zriaďovateľom je občianske združenie Kruh.

Motívom pre založenie škôlky bola nespokojnosť s vtedajším stavom predškolskej výchovy v štátnych škôlkach, s pretrvávaním výchovy založenej na ovládaní a manipulovaní. Ďalším motívom pre hľadanie nového prístupu boli stereotypy v starostlivosti o zdravie v štátnych škôlkach a výživa založená na kalóriách. A motívom do tretice bola všeobecne rozšírená predstava, že rozvoj škôl a škôlok sa zabezpečí, keď sa deťom kúpi viac hračiek a nových didaktických pomôcok.

Preto sme škôlku Nezábudku začali budovať na troch základných pilieroch:

Výchove k slobode a zodpovednosti - PRÍSTUP - otvorenosť

Dávame si ocenenie, povzbudenie a rešpekt.

Nepokladajme deti za plnohodnoté, len keď splnia požiadavky okolia, tak často zamerané na výkon. Podstatný je predovšetkým vzdelávací proces, sekundárny je výsledok.

V priaznivej sociálno-emocionálnej atmosfére sa u nás deti budú cítiť bezpečne, získame si ich dôveru, ponúkneme im oporu.

Deti sa učia napodobňovaním a pani učiteľky sú im primeraným vzorom. To, čo sa ukrýva v nich, cez seba odovzdávajú deťom. Deti v aktivitách sprevádzajú pri objavovaní vlastnej jedinečnsti. Vnímavo, pokojne a pružne reagujú na aktuálne denné výzvy. Radi Vám poradia v oblasti výchovy a vzdelávania. Ich empatia, autentickosť, iniciatíva, bezprostrednosť a otvorenosť posilnia tak interakciu medzi deťmi navzájom, medzi rodičmi a školou, medzi školou a komunitou.

 

Výchove k zdraviu - PRÍRODA - odvaha

Sme vonku, objavujeme tajomstvá, jeme zdravo.

Prostredie je neodmysliteľným pilierom vzdelávania. Ak deti žijú v nepodnetnom, na prírodu ochudobnenom prostredí, môźu vnútorne otupieť.

Aktivity preto v čo najväčšej možnej miere realizujeme v exteriéri. Či už na dvore s kvetinovými a zeleninovým záhonom, alebo v Botanickej záhrade, i na okolitých lúkach, pri jazerách, v lese.

Vedieme deti k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie. Zabezpečujeme zdravú stravu s bohatým zastúpením ovocia a zeleniny v kvalite BIO.

 

Výchove environmentálnej - ZÁŽITOK - zmysly

Hráme sa, tvoríme, vnímame, získavame zručnosti.

Je pre nás dôležité naučiť deti vnímať a vidieť krásu okolo seba. Nejde len o prírodu a životné prostredie, ale aj o svoje zdravie a vzťahy.

Popasujme sa spoločne s problémom zamieňania si pokroku s konzumom.

Formou zážitkového učenia, skúmaním, experimentovaním, bádaním a objavovaním sa deti u nás budú oboznamovať so základnými princípmi ekológie, budú získavať zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, lásku a úctu k prírode a svetu, nadobudnú skúsenosti s nevyhnutnosťou symbiózy medzi človekom a prírodou.


Výzvy a otázniky obsiahnuté v týchto pilieroch sú stále aktuálne. Vychádzame z nich pri rozpracovávaní školského výchovno-vzdelávacieho programu, tvorbe plánov a realizácii aktivít.

 

Školský poriadok

Rada školy