Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Súkromná materská škola Nezábudka bola založená v septembri v roku 1994 a o dva roky neskôr bola zaradená do siete škôl a školských zariadení. Zriaďovateľom je občianske združenie Kruh.

Motívom pre založenie škôlky bola nespokojnosť s vtedajším stavom predškolskej výchovy v štátnych škôlkach, s pretrvávaním socialistickej výchovy založenej na ovládaní a manipulovaní. Ďalším motívom pre hľadanie nového prístupu boli stereotypy v starostlivosti o zdravie v štátnych škôlkach a výživa založená na kalóriách. A motívom do tretice bola všeobecne rozšírená predstava, že rozvoj škôl a škôlok sa zabezpečí, keď sa deťom kúpi viac hračiek a nových didaktických pomôcok.

Preto sme škôlku Nezábudku začali budovať na troch základných pilieroch:

Výchove k slobode a zodpovednosti

Výchove k zdraviu

Výchove environmentálnej

Výzvy a otázniky obsiahnuté v týchto pilieroch sú stále aktuálne. Vychádzame z nich pri rozpracovávaní školského výchovno-vzdelávacieho programu, tvorbe plánov a realizácii aktivít.

S potešením sledujeme, že princípy a metódy výchovy, ktoré sme od začiatku presadzovali, sa nedávno stali aj súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Dôležité ešte je, ako sa uplatňujú v praxi.  Istý posun už nastal aj v oblasti usmernení pre stravovanie detí v školských jedálňach v prospech zdravšej výživy. Problém zamieňania si pokroku s konzumom v škôlkach je stále prítomný. Pedagogickí zamestnanci majú často potrebu sa ukázať s novými ešte sofistikovanejšími pomôckami, pritom jednou z najobľúbenejších hračiek detí je prostá drevená stavebnica Kapla...