Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Základné informácie

Súkromná materská škola sídli v pamiatkovo chránenom dome na ulici Dolná ružová v centre Banskej Štiavnice. Historické hodnoty domu, drevený trámový strop v herni, pôvodné okná a dvere,  kachľové pece – to sú významné atribúty autentického prostredia. Interiér SMŠ tvorí chodba, ktorá je zároveň šatňou detí, dve triedy, spálňa, kuchyňa, sociálne zariadenie pre deti a pre personál SMŠ. Materiálno – technické vybavenie materskej školy je skromné a estetické, prevládajú prírodné materiály. V členitej záhrade s výhľadom na historické centrum mesta sú drevené preliezačky, hojdačky, šmykľavka, domček, pieskovisko, zeleninový a kvetinový záhon. Blízka botanická záhrada ponúka ďalšie možnosti pre aktivity vonku.

Materskú školu navštevuje 25 detí, ktoré sa delia na dve skupiny. SMŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Prevádzková doba je od 7:30 do 16:00 hod.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú štyri učiteľky. Ďalšími zamestancami sú účtovníčka, ktorá je zároveň vedúcou školskej jedálne, kuchárka a správca, ktorý sa stará o údržbu priestorov škôlky.