Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Spolupracujeme

* s rodičmi detí (Táňa Poláková - prosociálne aktivity, Ivana Laučíková - detský filmový klub)

* so zriaďovateľom (o.z.KRUH)

° s odborníkmi CPPPaP (logopéd, psychológ)

° s Banským múzeom v Banskej Štiavnici

° s Kammerhofom - (tvorivé dielničky)