Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Spolupracujeme

* so zriaďovateľom (o.z.KRUH)

° s odborníkmi CPPPaP (logopéd, psychológ)

° s Banským múzeom v Banskej Štiavnici

° s Kammerhofom (tvorivé dielničky)