Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Zriaďovateľ o.z. KRUH  www.kruhbs.sk

Kruh bol založený v r.  1998 ako následnícka organizácia klubu Stromu života Banská Štiavnica. Kruh je organizácia zameraná na prácu s deťmi, mládežou, rodinou a komunitou. Pôsobí najmä v oblastiach rozvoja osobnosti detí, inovatívnych foriem vzdelávania na školách, podpory rodinnej komunikácie, ochrany kultúrnych a prírodných hodnôt a zlepšovania prostredia. Realizuje krátkodobé aj dlhodobé projekty, ktoré sú iniciované a vedené najmä dobrovoľníkmi. Kruh nemá stálych zamestnancov. Aktivity a projekty (v zátvorke uvedení lídri projektov):

  • pre mamičky a novorodencov:  projekt „Pre Nový život“  - humanizácia pôrodníckeho oddelenia– iniciovanie zmeny a získavanie finančných zdrojov (Silvia Herianová)
  • pre deti: projekt a výstavba detského ihriska v B.Š. (Adriana Zorvanová ), humanizácia čakárne detských ambulancií (Silvia Herianová, Iveta Chovanová), zriadenie a  prevádzka  súkromnej materskej školy Nezábudka v r. 1994 s novým výchovno-vzdelávacím programom -  www.nezabudkabs.sk ( Juraj Paučula) ,  letné tábory pre deti so zameraním na dramatickú výchovu (Soňa Lužinová),
  • pre rodičov a deti  spolu:  podporná skupina pre rodičov s deťmi „Hovor so mnou“ na zlepšenie komunikácie (Táňa Poláková), tábory pre rodičov s deťmi (Juraj Paučula),
  • pre mládež: environmentálny klub študentov VŠ (Michal Pálka), filmový klub (Zolo Egry), letné tábory remeselných techník a výtvarné dielne (Ľubica Paučulová),
  • pre školy: environmentálna výchova – semináre pre učiteľov ZŠ okresné a celoslovenské, inovatívne formy predškolskej výchovy pre učiteľky MŠ banskobystrického kraja (J. Paučula),
  • kultúrne dedičstvo: publikácie o strácajúcich sa hodnotách kultúrneho dedičstva (KD) (Iveta Chovanová, Andrea Nižňanská)